Sözlükte "yasa" ne demek?

1. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural; toplumsal yaşam içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir zorunluluğu olan toplumsal alışkılar bütünü.
2. Devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri, kanun; düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel.
3. (bilimde) çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra, aynı koşullarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak saptanan durumyasa

Cümle içinde kullanımı

Doğa yasaları.

Yasa kelimesinin ingilizcesi

[Yassa] n. lament, mourning
n. act, act of congress, code, enaction, law, regulation, statute
v. legislate

--Reklam--